Certificats i Expertitzacions

- Estudi i examen dels instruments per determinar-ne l'autor, l'escola o l'antiguitat.

- Valoracions de paraula o per escrit.

- Documents de valoració destinats a companyies d'assegurances.

- Consultes per compres i vendes.