CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CASA PARRAMON SL informa que és titular del lloc web WWW.CASAPARRAMON.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CASA PARRAMON SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és CASA PARRAMON SL, amb CIF B60542982 i  domicili social al C/ CARME 8 PPAL 1 08001, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 26.947, foli 82, full número B-110.774,  inscripció 1ª. La direcció de correu electrònic de contacte amb  l’empresa és: info@casaparramon.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de CASA PARRAMON SL confereix la condició d’usuari, pel que s’ accepten, des de la navegació pel lloc web de CASA PARRAMON SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense  perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CASA PARRAMON SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’ es farà extensiva a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CASA PARRAMON SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

- L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CASA PARRAMON SL contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els  bons  costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar  lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

CASA PARRAMON SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i  declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. De la mateixa manera, tampoc  garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de  llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir mitjançant enllaços.

CASA PARRAMON SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries  per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CASA PARRAMON SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

CASA PARRAMON SL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Les modificacions esmentades podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admesa a dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

Una Cookie és un fitxer que se descarrega al seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en que faci servir el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer l’usuari.

Segons el que es disposa a l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel  que s’ha d’informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d’ emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, CASA PARRAMON SL informa que a l’accedir al present domini web WWW.CASAPARRAMON.COM, no s’ instal.laran  cookies als seus equips. En el cas de que CASA PARRAMON SL decideixi utilitzar els esmentats  dispositius, procedirà a informar als seus usuaris.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament  titularitat de CASA PARRAMON SL amb CIF B60542982 i domicili social al C/ CARME 8 PPAL 1 08001, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues partes. En compliment amb la normativa vigent, CASA PARRAMON SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari para complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

CASA PARRAMON SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, leal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per aquesta raó CASA PARRAMON SL es compromet a adoptar totes les mesures  raonables per a que aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan  siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos,  dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu  electrònic info@casaparramon.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel.lectual i industrial

CASA PARRAMON SL per sí mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel.lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordenador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CASA PARRAMON SL. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel.lectual per l’ ordenament  jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Llei de Propietat Intel.lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web,amb finalitats  comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la CASA PARRAMON SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel.lectual i Industrial titularitat de CASA PARRAMON SL. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal.lat en les pàgines de CASA PARRAMON SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CASA PARRAMON SL es reserva, tant mateix, la facultat de presentar les acciones civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CASA PARRAMON SL té la seva adreça a BARCELONA, Espanya.

Model de formulari de desistiment

El consumidor té el dret de desestiment de la seva compra dins del termini de 14 dies naturals.

Segons RDL 1/2007 del 16 de novembre, pel que s’aproba el Text Refòs de la Llei de Defensa de Consumidors i usuaris

(només a complimentar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

– En cas de desistiment s’ha d’enviar un e mail a l’atenció de:
JORDI PINTO GONZALEZ – CASA PARRAMON SL – Carme, 8 pral 1a. 08001 – Barcelona – Tel 933176136 – luthier@casaparramon.com
– Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent be/prestació del següent servei:
– Comanda rebuda el...
– Nom del consumidor i usuari:
– Adreça del consumidor i usuari
– Firma del consumidor i usuari (només si el present formulari es presenta en paper)
– Data