sordines W-MUTE- Estudi
sordines W-MUTE- Estudi
sordines W-MUTE- Estudi - en or, ònix i plata
sordines W-MUTE - concert
sordines W-MUTE - concert
W-MUTE - concert - en or, ònix i plata
sordina de cuir
sordina de cuir
per a violí, viola i cello
sordina violí Tourte - 2 cordes
sordina violí Tourte - 2 cordes
sordina violí Tourte - 1 corda
sordina violí Tourte - 1 corda
sordina violí finissima
sordina violí finissima
sordina violí Spector
sordina violí Spector
sordina violí/viola o cello Artino
sordina violí/viola o cello Artino
sordina violí Heifetz
sordina violí Heifetz
sordina violí/viola magnètica Bech
sordina violí/viola magnètica Bech
sordina violí banús
sordina violí banús
sordina violí ultra estudi - cautxú
sordina violí ultra estudi - cautxú
sordina violí metall - estudi
sordina violí metall - estudi
sordina violí lleugera alumini/goma
sordina violí lleugera alumini/goma